Zoneterapi

    Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke

    fungerer som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er

    syg­dom, smerter, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper

    ofte til genoprettelse af  balancen.

                                            .

    Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen.

    Hver del af kroppen har en zone på

    fødderne som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i

    en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af

    kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme

    rekleks­zoner med specielle trykkombinationer, kan

    zoneterapeuten påvirke organerne til en bedre funktion, og

    dermed genopret­te kroppens balance.

 

    Mange bruger zoneterapi, selvom de ikke har helbreds-

    pro­blemer. De gør det for at vedligeholde en god

    sundhedstil­stand og som forebyggende behandling.

 

    Tavshedspligt

    Zoneterapeuten har tavshedspligt, og der sker ingen registre-

    ­ring med cpr-nummer. Af hensyn til behandlingen føres der

    en journal, som klienten er velkommen til at læse.

 

    Uddannelsen

    Din zcd-zoneterapeut har taget uddannelsen på en af zone-

    ­connection zcd's anerkendte skoler. Uddannelsen er normeret

    til 2-3 års undervisning. Følgende fag indgår i undervisningen:

    Zoneterapi:

    I zoneterapeutuddannelsen indgår følgende fag:

    praktisk zoneterapi-medianlære / traditionelt kinesisk filosofi TKF

    organrelaterede muskler – Regnskab og markedsføring

    kost-, vitaminer og minerallære – Biopati visuel diagnose –

    Psykologi – Klinikvejledning / Klientbehandling førstehjælp med hjertemassage – dokumenterede behandlinger.

 

                  Teoretiske fag:

    Anatomi,

    fysiologi,

    sygdomslære med farmakologi.

    Samtlige fag afsluttes med eksamen.

    Der benyttes eksterne censorer.

 

 

 

    Behandlingen

    Zoneterapibehandlingen foregår ved trykmassage på fødder­nes

    under- og overside. Gennem de enkelte reflekszoners ømhedsgrad,

    hudens tilstand o.a., danner zoneterapeuten sig et billede af

    ubalancens karakter, placering og styrke. Behandlingen tilrette-

    lægges herefter. Gennem behandlingen påvirkes hele kroppen

    til at søge efter optimal balance.

 

 

 

    Reaktioner

    Reaktionerne kan være forskellige. Enhver reaktion hænger sammen med en bedre balance og almentilstand.

    Det er ikke muligt helt at forudsige kroppens måde at reagere på,

    da reaktionerne er individuelle. Reaktioner skal ses som positive, da det fortæller at kroppen tager imod og,

    arbejder med de forskellige ubalancer, og at bedring er på vej. Nogle typiske reaktioner kan være:

 

    : Velbehag

    : Afslappethed, træthed og dyb søvn

    : Øget tarmfunktion, ændring af  afføringsmønster

    : udskillelse af sekret gennem næse og svælg

    : opblusning af gamle- og nuværende symptomer

    : Humørvisninger m.m.

 

 

 

    Sundhed og Helhed

    SeIv om behandlingen kan genoprette kroppens ubalancer, er det stadig vigtigt, også at følge andre ting,

    som kan hjælpe kroppen på vej til balance,  eks. livsvilkår, omgivelser, kost, vitaminer/mineraler er væsentlige faktorer,

    der alle spiller en stor rolle i forbindelse med helbredet.

 

    I forbindelse med zoneterapibehandlingen rådgiver terapeuten om, hvilke faktorer der kan være mulig årsag til eventuelle ubalancer.

    Ved at følge zoneterapeutens råd kan du selv gøre en indsats for at bevare en god sundhedstilstand.

 

    Zoneterapeuten samarbejder gerne med praktiserende læger og andre behandlere.

 

   

    Der ydes tilskud til zoneterapi behandling, igennem sygeforsikringen Danmark.